Uwaga  Rodzice Przedszkolaków!

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dyrektora szkoły z rodzicami dzieci przyjętych do
oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej       nr 23 w Szczecinie w roku szkolnym 2017/2018
odbędzie się 28.08.2017r. o godz. 17.00
w auli szkoły II p.

Życzymy wspaniałych , niezapomnainych
i bezpiecznych wakacji

Uwaga!
Ze względu na małą ilość zgłoszeń do półkolonii letnich w Szkole Podstawowej nr 23 w Szczecinie, zaplanowana ich organizacja nie odbędzie się. Dostępność miejsc dla dzieci możliwa CKS ul.Rydla 49, ZS nr 1 Młodzieży Polskiej 9.

Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja uzupełniająca 2017-2018

Rekrutacja przedszkole


Rekrutacja klasa pierwsza


Rekrutacja do klasy sportowej o profilu piłka ręczna na rok szkolny 2017/2018

 klasa czwarta:
klasa siódma

CYBERBEZPIECZEŃSTWO


HARMONOGRAM ZBIÓREK ZŁOTA KLASA

Uwaga!!!
Zapraszamy do zbiórki makulatury i nakrętek

1 raz w miesiącu – w każdy pierwszy wtorek miesiąca- paczki i worki należy podpisać i złożyć w miejscu stałej zbiórki w podanym terminie i godzinie. Dziękujemy.
Lp.            Terminy zbiórki              Godziny zbiórki
1.              4.10.2016r.                   7:30-9:00 15:00-17:00

2.              8.11.2016r.                   7:30-9:00 15:00-17:00

3.              6.12.2016r.                   7:30-9:00 15:00-17:00

4.              3.01.2017r.                   7:30-9:00 15:00-17:00

5.               7.02.2017                 7:30-9:00 15:00-17:00

6.               7.03.2017r.                  7:30-9:00 15:00-17:00

7.               4.04.2017r.                  7:30-9:00 15:00-17:00

8.               9.05.2017r.                  7:30-9:00 15:00-17:00

U. Lodowska
A. Biernacka

Priorytety pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017

1. Poszukiwanie form i metod pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów , których rozwój wynika ze zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej i technologicznej.

2. Kształtowanie u uczniów pozytywnego nastawienia do nauki - zapobieganie drugoroczności.

3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci .

4. Wdrażanie działań przygotowujących uczniów do programowania.

5. Podtrzymywanie efektywnych form współpracy z rodzicami i środowiskiem w zakresie wspierania uczniów w harmonijnym rozwoju.

6. Zachęcanie uczniów do aktywności i samodzielności w wykonywaniu działań, wspieranie inicjatyw, umożliwianie wysuwania własnych pomysłów i wspierania w podejmowaniu decyzji .

DZIENNIK ELEKTRONICZNY


Informacja


REFORMA EDUKACJI


1 % dla mojej szkoły

1% dla naszej szkoły

Dzięki dotacjom otrzymanym  ze Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" mogliśmy zakupić w roku 2009 meble do klas , radioodtwarzacze, telewizor z DVD, ekran do rzutnika na łączną kwotę 9.400 zł. W roku 2010 wyposażyliśmy kolejną salę lekcyjną w nowe meble o wartości 1943,08 zł. Dotacja za rok 2013 w kwocie 5284,68 zł , pozwoliła nam na wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce audiowizualne w  roku szkolnym 2014/2015. Zakupione tablice interaktywne z projektorami zostały wykorzystane w procesie lekcyjnym, w szkolnym programie zajęć pozalekcyjnych oraz Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
Nauczyciele mają możliwość stosowania multibooków, filmowych adaptacji lektur szkolnych, audycji radiowych w postaci słuchowisk i koncertów muzycznych , oglądania spektakli teatralnych on-line . Uczniowie rozwijają swoja wiedze i umiejętności przedstawiając samodzielnie zaprojektowane prezentacje , filmy, ciekawe formy multimedialne.

Uczniowie i rodzice są bardzo zadowoleni z efektów poprawy bazy szkolnej.Sprzęt pochodzący z dotacji pozwolił zrealizować atrakcyjne , nowoczesne dla uczniów formy pracy z dziećmi.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGOWpłaty na obiady

Informujemy, że wpłaty za obiady można dokonać bezpośrednio na konto szkoły podając w tytule nazwisko i imię dziecka oraz klasę do której chodzi.

KONTO SZKOŁY :
60 1020 4812 0000 0702 0128 7390

Koszt obiadu wynosi 2,90 zł

Wpłaty można dokonywać od 2 września, obiady od 7 września. Rodzic który wpłaca na konto szkoły, musi potwierdzić przelew telefonicznie.

DZWONKI:
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:45 - 11:30
12:00 - 12:45
12:55 - 13:40
13:50 - 14:35
14:45 - 15:30
15:40 - 16:25

ZAJĘCIA DODATKOWE POZALEKCYJNE

Pobierz pliki


ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY


Link do strony naboru

Darmowe strony www dla każdego