Konto wpłat dla rodziców korzystających z przedszkola dyżurnego spoza SP 23
60 1020 4812 0000 0702 0128 7390
z dopiskiem nazwisko imie dziecka czas pobytu.

Wyprawka przedszkolna i szkolna kl.I rok szkolny 2018/2019

Dni adaptacyjne w oddziałach przedszkolnych SP 23


0a „Marynarze” - 28 sierpnia 2018r.

godz. 11.00-12.00 s.6 parter


0b „Żeglarze - 29 sierpnia 2018r.

godz. 11.00-12.00 s. 3 parter


3-4 latki „Delfinki” 30 sierpnia 2018r.

godz. 11.00-12.00 s. 2 parter

Półkolonie w SP 23 Lato 2018

25.06-29.06.2018r.   8.00-16.00

klasy I-III
Klasy IV-VII

Do pobrania

Wpłata za półkolonie 180zł do dnia 20.06.2018r. na konto szkoły 

nr konta 60 1020 4812 0000 0702 0128 7390 

z dopiskiem Półkolonie Lato 2018 

należy podać imię i nazwisko dziecka

Rekrutacja do oddziałow przedszkolnych
i klas pierwszych 2018/2019

Przedszkole

Klasa I

Załączniki

Rekrutacja do klasy IV i VII sportowej - profil piłka ręczna

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych w
Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie

Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 23 w Szczecinie informuje,
 że od 10 stycznia 2018 r.
zmianie uległa stawka żywieniowa w oddziałach przedszkolnych i wynosi 6,50 zł
( Zarządzenie Nr 547/17 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 21 grudnia 2017 r. )

OGŁOSZENIA BIP

W poniższej zakładce znajdują się ogłoszenia BIP (oferty pracy, oferty najmu). Kliknij niżej aby zobaczyć BIP.

Uwaga!!!
Zapraszamy do zbiórki makulatury i nakrętek od września 2018r.

1 raz w miesiącu – w każdą pierwszą środę miesiąca- paczki i worki należy podpisać i złożyć w miejscu stałej zbiórki w podanym terminie i godzinie. Dziękujemy.

Priorytety pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Terminy zebrań z rodzicami

Podręczniki 2017/2018

Wpłaty na obiady

Informujemy, że wpłaty za obiady można dokonać bezpośrednio na konto szkoły podając w tytule nazwisko i imię dziecka oraz klasę do której chodzi.

KONTO SZKOŁY :
60 1020 4812 0000 0702 0128 7390

Koszt obiadu wynosi 2,50 zł

Wpłaty można dokonywać od 2 września, obiady od 7 września. Rodzic który wpłaca na konto szkoły, musi potwierdzić przelew telefonicznie.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
DOBRY START


Statut Szkoły


Szkolny System Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej


ZAJĘCIA DODATKOWE POZALEKCYJNE 2017/2018CYBERBEZPIECZEŃSTWO


InformacjaREFORMA EDUKACJI


1 % dla mojej szkoły

1% dla naszej szkoły

Dzięki dotacjom otrzymanym  ze Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" mogliśmy zakupić w roku 2009 meble do klas , radioodtwarzacze, telewizor z DVD, ekran do rzutnika na łączną kwotę 9.400 zł. W roku 2010 wyposażyliśmy kolejną salę lekcyjną w nowe meble o wartości 1943,08 zł. Dotacja za rok 2013 w kwocie 5284,68 zł , pozwoliła nam na wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce audiowizualne w  roku szkolnym 2014/2015. Zakupione tablice interaktywne z projektorami zostały wykorzystane w procesie lekcyjnym, w szkolnym programie zajęć pozalekcyjnych oraz Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
Nauczyciele mają możliwość stosowania multibooków, filmowych adaptacji lektur szkolnych, audycji radiowych w postaci słuchowisk i koncertów muzycznych , oglądania spektakli teatralnych on-line . Uczniowie rozwijają swoja wiedze i umiejętności przedstawiając samodzielnie zaprojektowane prezentacje , filmy, ciekawe formy multimedialne.

Uczniowie i rodzice są bardzo zadowoleni z efektów poprawy bazy szkolnej.Sprzęt pochodzący z dotacji pozwolił zrealizować atrakcyjne , nowoczesne dla uczniów formy pracy z dziećmi.

DZWONKI:
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:45 - 11:30
12:00 - 12:45
12:55 - 13:40
13:50 - 14:35
14:45 - 15:30
15:40 - 16:25

ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY


Link do strony naboru