Komunikat!!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Szczecinie informuje, że od wtorku 15 stycznia 2019r. znacznie zwiększyła się absencja nauczycieli w szkole i oddziałach przedszkolnych. W związku z powyższym proszę rodziców o zapewnienie opieki dzieciom od dnia 15 do 18 stycznia 2019 r.Rodziców , którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom, prosimy o podanie informacji poprzez dziennik elektroniczny do dyrektora, na mail szkoły lub telefonicznie 91 4 600 288.

Dla tych uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki, w szkole zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-  wychowawcze.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy o wyrozumiałość.

Barbara Bachanek-Jóźwiak

Półkolonie Zima 2019

Pozostało jeszcze 9 miejsc serdecznie zapraszamy!!!!!

Licytacja bombek choinkowych

Oto niepowtarzalne bombki przygotowane przez nauczycieli na licytację
w dniu 21.11.2018 start o godzine 17:00 w auli szkoły.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w licytacji.


Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości.


08.11.2018r. Uroczysta Wieczornica z udziałem gości i uczniów.09.11.2018r. Akademia z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości z udziałem uczniów 09.11.2018r. godz. 11.11 śpiewanie Hymnu przez wszystkich uczniów i pracowników szkoły.organizatorzy Marzena Sikora, Agnieszka MańkowskaDni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2018/2019
2 listopada 2018r.
8,9,10 kwietnia 2019r. Rekolekcje Wielkopostne
15,16,17 kwietnia 2019r. Egzamin Ósmoklasisty
2 maja 2019r.

Rekrutacja 2019/2020
szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
Informacje dla Ósmoklasistów


Uwaga!!!
Zapraszamy do zbiórki makulatury, nakrętek i baterii od września 2018r.

1 raz w miesiącu – w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca- paczki i worki należy podpisać i złożyć w miejscu stałej zbiórki zgodnie z harmonogramem. Dziękujemy.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Terminy zebrań z rodzicami


Priorytety pracy szkoły 2018/2019

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych w
Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie

Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 23 w Szczecinie informuje,
 że od 10 stycznia 2018 r.
zmianie uległa stawka żywieniowa w oddziałach przedszkolnych 6,50zł

OGŁOSZENIA BIP

W poniższej zakładce znajdują się ogłoszenia BIP (oferty pracy, oferty najmu). Kliknij niżej aby zobaczyć BIP.


Wpłaty na obiady

Informujemy, że wpłaty za obiady można dokonać bezpośrednio na konto szkoły podając w tytule nazwisko i imię dziecka oraz klasę do której chodzi.

KONTO SZKOŁY :
60 1020 4812 0000 0702 0128 7390

Koszt obiadu wynosi 2,50 zł

Wpłaty można dokonywać od 2 września, obiady od 10 września. Rodzic który wpłaca na konto szkoły, musi potwierdzić przelew telefonicznie.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY


Bezpieczne Ferie

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

KONKURSY ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY 2018/2019

ZAJĘCIA DODATKOWE POZALEKCYJNE 2018/2019ZŁOTA KLASA 2018/2019

Szkolny Zestaw Podręczników
na rok szkolny 2018/2019

Pobierz pliki

Wniosek przyjęcia do świetlicy szkolnej

DOBRY START


Statut Szkoły


Szkolny System Pomocy Psychologiczno-PedagogicznejCYBERBEZPIECZEŃSTWO


InformacjaREFORMA EDUKACJI


1 % dla mojej szkoły

1% dla naszej szkoły

Dzięki dotacjom otrzymanym  ze Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" mogliśmy zakupić w roku 2009 meble do klas , radioodtwarzacze, telewizor z DVD, ekran do rzutnika na łączną kwotę 9.400 zł. W roku 2010 wyposażyliśmy kolejną salę lekcyjną w nowe meble o wartości 1943,08 zł. Dotacja za rok 2013 w kwocie 5284,68 zł , pozwoliła nam na wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce audiowizualne w  roku szkolnym 2014/2015. Zakupione tablice interaktywne z projektorami zostały wykorzystane w procesie lekcyjnym, w szkolnym programie zajęć pozalekcyjnych oraz Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
Nauczyciele mają możliwość stosowania multibooków, filmowych adaptacji lektur szkolnych, audycji radiowych w postaci słuchowisk i koncertów muzycznych , oglądania spektakli teatralnych on-line . Uczniowie rozwijają swoja wiedze i umiejętności przedstawiając samodzielnie zaprojektowane prezentacje , filmy, ciekawe formy multimedialne.

Uczniowie i rodzice są bardzo zadowoleni z efektów poprawy bazy szkolnej.Sprzęt pochodzący z dotacji pozwolił zrealizować atrakcyjne , nowoczesne dla uczniów formy pracy z dziećmi.

DZWONKI:
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:45 - 11:30
12:00 - 12:45
12:55 - 13:40
13:50 - 14:35
14:45 - 15:30
15:40 - 16:25

Link do strony naboru