Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych w
Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie

Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 23 w Szczecinie informuje,
 że od 10 stycznia 2018 r.
zmianie uległa stawka żywieniowa w oddziałach przedszkolnych i wynosi 6,50 zł
( Zarządzenie Nr 547/17 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 21 grudnia 2017 r. )

Półkolonie w czasie ferii zimowych- zima 2018
w Szkole Podstawowej nr 23 w Szczecinie
dla dzieci z klas I-III i IV-VI
w godzinach 8.00- 15.00
Zapraszamy w terminie:
          15-19.01.2018r. - koszt 180 zł za 5 dni ( grupaI 15 osób) prowadząca                  M.Golakiewicz, 

       

 • Karty kwalifikacyjne można pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły. 
 • Wypełnione karty należy składać do 15.12.2017r. w sekretariacie szkoły. 
 • Lista zakwalifikowanych do półkolonii podana zostanie 20 grudnia 2018r.
 • Wpłaty za udział w półkolonii należy dokonywać na konto szkoły numer konta 60 1020 4812 0000 0702 0128 7390 z dopiskiem półkolonie zima 2018
 • W razie pytań telefon do kierownika półkolonii p. Bożeny Thomsen 91 4 600 288 
 • W ramach zajęć proponujemy:dwa posiłki śniadanie , obiad;
 • Zajęcia sportowe;
 • Zajęcia plastyczne, umysłowe, gry
 •  Wyjścia do kina, muzeum, warsztaty twórcze
 • Inne niespodzianki

  Czekamy na Was!

Pobierz pliki

Wyniki etapu rejonowego XIX Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej

Kategoria soliści klasy I-III

 Liliana Świder Szkoła Katolicka
 Matylda Pich SP 23 
 Krystain Pietrasik SP 74
 Aleksandra Grządko SP 74

Kategoria zespoły klasy I-III
 Zespół "Świetliki" Szkoła Katolicka
 Zespoł "Legato" Szkoła Niepubliczna
 Zespoł wokalny z SP 13


Kategoria soliści klasy IV-VI

 Joanna Banaszak SP 74
 Weronika Matczak SP 37
 Karolina Parypa SP 74
 Lena Sikora SP 37

Kategoria zespoły klasy IV-VI

  Zespoł wokalny SP 13
  Świąteczne TRIO SP 37
  Zespół z SP 74


Kategoria soliści klasy VII i gimnazja

  Julia Giza Gimnazjum nr 7
  Julia Plosa kl. VII SP 59
  Paulina Matysiak kl. VII SP 74

Kategoria zespoły kl. VII i gimnazja

  Zespół z Gimnazjum 29


Zespół "Perełki J.P. II " schola parafialna ( nie jest zespołem szkolym)
w porozumieniu z  organizatorem SP 35 występuje bez eliminacji rejonowych
bezpośrednio w finale w SP 35.

Życzymy dalszych sukcesów!

BOMBKI LICYTOWANE PODCZAS BALU ANDRZEJKOWEGO/JESIENNEGO


OGŁOSZENIA BIP

W poniższej zakładce znajdują się ogłoszenia BIP (oferty pracy, oferty najmu)


Etap Rejonowy XIX Szczecińskiego Festiwalu 
Piosenki Bożonarodzeniowej

HARMONOGRAM ZBIÓREK ZŁOTA KLASA 2017/2018

Uwaga!!!
Zapraszamy do zbiórki makulatury i nakrętek

1 raz w miesiącu – w każdą pierwszą środę miesiąca- paczki i worki należy podpisać i złożyć w miejscu stałej zbiórki w podanym terminie i godzinie. Dziękujemy.
L.p. Termin zbiórki Godziny zbiórki 

1. 20.09.2017r. 7:00-9:00 15:00-17:00

2. 04.10.2017r. 7:00-9:00 15:00-17:00

3. 08.11.2017r. 7:00-9:00 15:00-17:00

4. 06.12.2017r. 7:00-9:00 15:00-17:00

5. 03.01.2018r. 7:00-9:00 15:00-17:00

6. 07.02.2018r. 7:00-9:00 15:00-17:00

7. 07.03.2018r. 7:00-9:00 15:00-17:00

8. 4.04.2018r. 7:00-9:00 15:00-17:00

9. 9.05.2018r. 7:00-9:00 15:00-17:00

Priorytety pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Terminy zebrań z rodzicami

Podręczniki 2017/2018

Wpłaty na obiady

Informujemy, że wpłaty za obiady można dokonać bezpośrednio na konto szkoły podając w tytule nazwisko i imię dziecka oraz klasę do której chodzi.

KONTO SZKOŁY :
60 1020 4812 0000 0702 0128 7390

Koszt obiadu wynosi 2,90 zł

Wpłaty można dokonywać od 2 września, obiady od 7 września. Rodzic który wpłaca na konto szkoły, musi potwierdzić przelew telefonicznie.

DZIENNIK ELEKTRONICZNYStatut Szkoły


ZAJĘCIA DODATKOWE POZALEKCYJNE 2017/2018


Konkursy przedmiotowe 2017/2018  


CYBERBEZPIECZEŃSTWO


InformacjaREFORMA EDUKACJI


1 % dla mojej szkoły

1% dla naszej szkoły

Dzięki dotacjom otrzymanym  ze Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" mogliśmy zakupić w roku 2009 meble do klas , radioodtwarzacze, telewizor z DVD, ekran do rzutnika na łączną kwotę 9.400 zł. W roku 2010 wyposażyliśmy kolejną salę lekcyjną w nowe meble o wartości 1943,08 zł. Dotacja za rok 2013 w kwocie 5284,68 zł , pozwoliła nam na wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce audiowizualne w  roku szkolnym 2014/2015. Zakupione tablice interaktywne z projektorami zostały wykorzystane w procesie lekcyjnym, w szkolnym programie zajęć pozalekcyjnych oraz Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
Nauczyciele mają możliwość stosowania multibooków, filmowych adaptacji lektur szkolnych, audycji radiowych w postaci słuchowisk i koncertów muzycznych , oglądania spektakli teatralnych on-line . Uczniowie rozwijają swoja wiedze i umiejętności przedstawiając samodzielnie zaprojektowane prezentacje , filmy, ciekawe formy multimedialne.

Uczniowie i rodzice są bardzo zadowoleni z efektów poprawy bazy szkolnej.Sprzęt pochodzący z dotacji pozwolił zrealizować atrakcyjne , nowoczesne dla uczniów formy pracy z dziećmi.

DZWONKI:
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:45 - 11:30
12:00 - 12:45
12:55 - 13:40
13:50 - 14:35
14:45 - 15:30
15:40 - 16:25

ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY


Link do strony naboru

Kreator stron www - przetestuj!