Półkolonie w SP 23 Lato 2018

25.06-29.06.2018r.   8.00-16.00

klasy I-III
Klasy IV-VII

Do pobrania

Rekrutacja do oddziałow przedszkolnych
i klas pierwszych 2018/2019

Przedszkole

Klasa I

Załączniki

Rekrutacja do klasy IV i VII sportowej - profil piłka ręczna

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych w
Szkole Podstawowej Nr 23 w Szczecinie

Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 23 w Szczecinie informuje,
 że od 10 stycznia 2018 r.
zmianie uległa stawka żywieniowa w oddziałach przedszkolnych i wynosi 6,50 zł
( Zarządzenie Nr 547/17 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 21 grudnia 2017 r. )

OGŁOSZENIA BIP

W poniższej zakładce znajdują się ogłoszenia BIP (oferty pracy, oferty najmu). Kliknij niżej aby zobaczyć BIP.

HARMONOGRAM ZBIÓREK ZŁOTA KLASA 2017/2018

Uwaga!!!
Zapraszamy do zbiórki makulatury i nakrętek

1 raz w miesiącu – w każdą pierwszą środę miesiąca- paczki i worki należy podpisać i złożyć w miejscu stałej zbiórki w podanym terminie i godzinie. Dziękujemy.
L.p. Termin zbiórki Godziny zbiórki 

1. 20.09.2017r. 7:00-9:00 15:00-17:00

2. 04.10.2017r. 7:00-9:00 15:00-17:00

3. 08.11.2017r. 7:00-9:00 15:00-17:00

4. 06.12.2017r. 7:00-9:00 15:00-17:00

5. 03.01.2018r. 7:00-9:00 15:00-17:00

6. 07.02.2018r. 7:00-9:00 15:00-17:00

7. 07.03.2018r. 7:00-9:00 15:00-17:00

8. 4.04.2018r. 7:00-9:00 15:00-17:00

9. 9.05.2018r. 7:00-9:00 15:00-17:00

Priorytety pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Terminy zebrań z rodzicami

Podręczniki 2017/2018

Wpłaty na obiady

Informujemy, że wpłaty za obiady można dokonać bezpośrednio na konto szkoły podając w tytule nazwisko i imię dziecka oraz klasę do której chodzi.

KONTO SZKOŁY :
60 1020 4812 0000 0702 0128 7390

Koszt obiadu wynosi 2,50 zł

Wpłaty można dokonywać od 2 września, obiady od 7 września. Rodzic który wpłaca na konto szkoły, musi potwierdzić przelew telefonicznie.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Statut Szkoły


ZAJĘCIA DODATKOWE POZALEKCYJNE 2017/2018CYBERBEZPIECZEŃSTWO


InformacjaREFORMA EDUKACJI


1 % dla mojej szkoły

1% dla naszej szkoły

Dzięki dotacjom otrzymanym  ze Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" mogliśmy zakupić w roku 2009 meble do klas , radioodtwarzacze, telewizor z DVD, ekran do rzutnika na łączną kwotę 9.400 zł. W roku 2010 wyposażyliśmy kolejną salę lekcyjną w nowe meble o wartości 1943,08 zł. Dotacja za rok 2013 w kwocie 5284,68 zł , pozwoliła nam na wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce audiowizualne w  roku szkolnym 2014/2015. Zakupione tablice interaktywne z projektorami zostały wykorzystane w procesie lekcyjnym, w szkolnym programie zajęć pozalekcyjnych oraz Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.
Nauczyciele mają możliwość stosowania multibooków, filmowych adaptacji lektur szkolnych, audycji radiowych w postaci słuchowisk i koncertów muzycznych , oglądania spektakli teatralnych on-line . Uczniowie rozwijają swoja wiedze i umiejętności przedstawiając samodzielnie zaprojektowane prezentacje , filmy, ciekawe formy multimedialne.

Uczniowie i rodzice są bardzo zadowoleni z efektów poprawy bazy szkolnej.Sprzęt pochodzący z dotacji pozwolił zrealizować atrakcyjne , nowoczesne dla uczniów formy pracy z dziećmi.

DZWONKI:
8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:45 - 11:30
12:00 - 12:45
12:55 - 13:40
13:50 - 14:35
14:45 - 15:30
15:40 - 16:25

ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY


Link do strony naboru

Kreator stron www - przetestuj!