Edukacja Morska

Koło żeglarskie klas IV-VI

Spotkania koła odbywają się w dwóch sezonach:
Sezon zimowy: piątki o godz. 14-00 -15-30 zajęcia odbywają się w szkole. Obejmują tematy teoretyczne, etykę i przygotowanie do konkursów.
Sezon letni: zajęcia odbywają się na przystani Centrum Żeglarskiego piątki 14.30-16.00 (dodać 1h na dojazd).
Szkoła uczestniczy w programie nauki pływania na łódkach klasy Otymist „Energa Sailing” zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 14.00-16.00 w Centrum Żeglarskim.
Celem zajęć jest zaszczepianie wśród dzieci pasji do żeglarstwa oraz kształtowanie pozytywnych postaw. Przede wszystkim czerpanie radości z aktywności sportowej i rozwoju osobistego dzieci, ale również:
bezpieczeństwo na wodzie,
dbanie o środowisko
odpowiedzialne przywództwo,
współdziałanie,
działania dla innych
Zajęcia prowadzą instruktorzy z CŻ i Bożena Thomsen (młodszy instruktor żeglarstwa)

Opiekun koła: Bożena Thomsen 

Program edukacji morskiej w Szkole Podstawowej nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie jest realizowany w ramach spotkań pozalekcyjnych w II semestrze w wymiarze 2h lekcyjnych – 1,5 godziny zegarowej. Zajęcia odbywać się będą w szkole we wtorki od godz. 13:00 do 14:30 do 21 kwietnia, a w późniejszym terminie w Centrum Żeglarskim we wtorki od 13:30 do 15:45 pod opieką instruktora żeglarstwa p. Jolanty Gałęzowskiej i opiekuna Koła, Joanny Lisowskiej.ds
Jego realizacja ma przyczynić się do wszechstronnego rozwoju dzieci oraz zapewnienia ciekawej i nowej formy zajęć edukacyjnych. Działania w ramach programu są też doskonałą okazją do promowania szkoły w środowisku lokalnym i w regionie, a samym dzieciom przybliżą morski charakter naszego miasta, jednocześnie poszerzając ich wiedzę o morzu, przyrodzie, historii i geografii. Szczególnym elementem programu jest współpraca z Centrum Żeglarskim w Dąbiu, polegająca m.in. na:
• spotkaniach adaptacyjnych na przystani,
• zajęciach z żeglarstwa pod opieką trenerów Centrum Żeglarskiego (dla chętnych),
• uczestnictwie w warsztatach muzycznych „Nie bądź uparty, śpiewaj szanty” prowadzonych przez pana Wacława Jefimowicza w ramach Regionalnego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej „Morze przygody – z wiatrem w żagle”.

Założenia programu
1. Aktywny udział w Regionalnym Programie Edukacji Wodnej i Żeglarskie „Morze przygody – z wiatrem w żagle”.
2. Współpraca z Centrum Żeglarskim w Dąbiu.
3. Szkółka żeglarska (dla chętnych).
4. Udział w imprezach marynistycznych na rzecz szkoły i środowiska.
5. Promowanie szkoły i kultywowanie pamięci kapitana Mariusza Zaruskiego.
6. Promowanie miasta Szczecina i regionu.

Cele i zadania programu
1. Kształtowanie u uczniów postaw przyjaźni, współpracy i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
2. Podejmowanie działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy wśród dzieci (słownej i fizycznej).
3. Poszerzenie wiedzy o patronie szkoły.
4. Poszerzenie wiedzy o morzu, oraz morskim charakterze miasta i regionu.
5. Rozwijanie umiejętności muzycznych, w tym z zakresu śpiewu i gry na instrumentach perkusyjnych.
6. Zdobywanie podstawowych umiejętności z zakresu żeglarstwa w klasie Optymist.

Formy realizacji
1. Udział w ramach cotygodniowych spotkań (2 h lekcyjne) – II semestr.
2. Udział chętnych w zajęciach z zakresu żeglarstwa w Centrum Żeglarskim w Dąbiu pod opieką trenerów Centrum.
3. Udział w konkursach o tematyce morskiej.
Efekty realizacji programu
1. Uczeń:
a. współpracuje w grupie i radzi sobie w trudnych sytuacjach;
b. bierze aktywny udział w warsztatach muzycznych i śpiewa szanty;
c. uczestniczy w imprezach marynistycznych reprezentując szkołę;
d. zna podstawowe fakty z życia kapitana Mariusza Zaruskiego;
e. posiada podstawowe wiadomości dotyczące morza i morskich korzeni Szczecina;
f. zna podstawowe pojęcia związane z żeglarstwem i budową jachtu;
g. jeśli chce, uczestniczy w regularnych zajęciach w Centrum Żeglarskim w Dąbiu.
Opracowała: Joanna Lisowska