Więcej informacji na temat Klubu w linku UNICEF

PODSUMOWANIE AKCJI WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA

W dniach 14 i 15 grudnia 2016 roku na terenie naszej szkoły podczas zebrań została przeprowadzona akcja dotycząca Unicefu - Wszystkie kolory tęczy. Uczennice klasy 5b wykonały lalki, zebrano ponad 150 zł na cele Unicefu.

Nasz szkolny klub Unicef działa również w roku szkolnym 2016-2017. Właśnie rozpoczynamy nowy projekt, w którego realizację zaangażowały się uczennice klasy 5b.

W kwietniu 2016 Szkoła Podstawowa Nr 23 w Szczecinie dołączyła do Klubu Szkół UNICEF. Jest to inicjatywa edukacyjna, której celem jest propagowanie idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. 

Opiekunem klubu został nauczyciel etyki – Rafał Sularz

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej -

UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.

KWIECIEŃ 2016 WIADOMOŚCI UNICEF