KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH

PROWADZĄCY ZAJĘCIA: AGNIESZKA MAŃKOWSKA

„Lepiej się potknąć nogą niźli językiem”

(przysłowie
polskie)
Zajęcia koła są przewidziane na jedną godzinę lekcyjną tygodniowo dla
grupy około ośmiorga szóstoklasistów interesujących się językiem
angielskim i zagadnieniami lingwistycznymi, chcących poszerzać w tym
zakresie swoją wiedzę i umiejętności.

Cele zajęć:
● rozbudzanie zainteresowań związanych z uczeniem się języków obcych;
● doskonalenie umiejętności sprawnego komunikowania się w języku angielskim;
● zdobywanie wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawę programową i realizowany program;
● poszerzanie wiedzy kulturoznawczej o krajach anglojęzycznych;
● przygotowywanie się do różnych szkolnych i międzyszkolnych konkursów, w tym:
- kuratoryjnego Konkursu Języka Angielskiego,
- Konkursu Języka Angielskiego pod Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty,
- Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
i innych organizowanych w zależności od bieżących propozycji i potrzeb uczniów.
Agnieszka Mańkowska