Koło matematyczne klasa 3

W bieżącym roku szkolnym zajęcia koła matematycznego prowadzone są dla uczniów klas trzecich. W zajęciach uczestniczy 9 uczniów: 4 uczniów z klasy III a i 5 uczniów z klasy III b. Głównym celem zajęć jest rozbudzanie oraz kształtowanie zainteresowań matematycznych, rozwijanie uzdolnień, aktywizowanie uczniów, rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych rozwiązań oraz przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach matematycznych ( ALFIK, MAT, KANGUR MATEMATYCZNY ). Uczniowie uczestnicząc w zajęciach czytają ze zrozumieniem i analizują treść zadania matematycznego, poszukują różnych sposobów jego rozwiązania, stosują symbole literowe i rysunkowe przy rozwiązywaniu zadań, potrafią myśleć logicznie i wyciągać wnioski, umieją zaplanować i zorganizować własną pracę oraz współpracować w zespole, podejmują wysiłek a ponadto kształtują takie cechy swojego charakteru, jak: kreatywność, systematyczność, dokładność i samodzielność.
Uczniowie chętnie uczęszczają na zajęcia i biorą w nich aktywny udział.

Małgorzata Onyszko