Koło Młodych Odkrywców

Koło przeznaczone dla uczniów klas IV – VI chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie wiedzy przyrodniczej. Zajęcia pozwalają na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować na lekcjach przyrody Zwracają uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudzają również aktywność uczniów i ich twórcze myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy ekologiczne i charakter młodego człowieka. Podczas zajęć uczniowie:
• zakładają hodowle organizmów,
• prowadzą obserwacje mikroskopowe,
• identyfikują wyhodowane organizmy oraz poszukują informacji na temat ich wymagań życiowych, budowy i funkcjonowaniu.
• przeprowadzają doświadczenia chemiczne mające na celu identyfikację substancji.
W ramach zajęć Koła Młodych Odkrywców uczniowie przygotowują się do konkursów przyrodniczych.

Prowadzący p. Wioletta Godzwon