KONTO RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW SP23
PEKAO SA V O/Szczecin
06 1240 3969 1111 0000 4242 7399

Na konto Rady Rodziców można dokonywać wpłat tytułem:
  • składka na Radę Rodziców - 50 zł/rok ( 25 zł/semestr )
  • świetlica - 30 zł/rok (lub przynieść wyprawkę dla dziecka)
  • darowizny

W tytule przelewu prosimy napisać czego dotyczy wpłata oraz podać klasę i imię i nazwisko dziecka.