MARIUSZ WOLONTARIUSZ


Współpraca z CARITAS i Hospicjum św. Jana Ewangelisty. Przygotowanie 100 kartek świątecznych i stroików dla ludzi chorych i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Obchody "Dnia Wolontariusza". Spotkanie z pracownikiem Hospicjum św Jana Ewangelisty.

Działania w ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza

„MARIUSZ WOLONTARIUSZ”

Wolontariat to niezapomniana przygoda, poszukiwanie własnych zainteresować
i pasji. Wartością każdego wolontariatu jest wzbogacanie naszego życia o kluczowe umiejętności społeczne takie jak m.in. dostrzeganie potrzeb innych, budowanie trwałych relacji i więzi, nauka tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych. To także szkoła zarządzania swoim czasem (także wolnym) i okazja do aktywnej walki z uprzedzeniami i stereotypami, jeśli w naszej pracy wolontariackiej przyjdzie się nam zaangażować w pomoc osobom wykluczonym społecznie. Jest wiele form wolontariatu, w które młody człowiek może się zaangażować.
Współczesny świat jest czasem ciągłych zmian. Bycie wolontariuszem do tych zmian przygotowuje. Angażując się w wolontariat młodzi ludzie zdobywają cenne doświadczenia. Każdy wolontariusz pracuje dobrowolnie i bez wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że angażując się w pomaganie innym nie otrzymuje się nic w zamian.
Wolontariusze otrzymują: satysfakcję, poczucie sensu, podwyższają swoją samoocenę, uczą się nowych rzeczy.

Główne Cele i założenia Szkolnego Koła Wolontariatu to m.in:
zapoznawanie z ideą wolontariatu,
przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy w wolontariacie,
umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych, ubogich, najmłodszych itp. na terenie szkoły oraz w środowisku lokalnym
prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy,
wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży oraz akcji organizowanych
w szkole i poza nią
promowanie życia bez uzależnień.

27.09 2016r . na terenie naszej szkoły odbyły się warsztaty dla przyszłych wolontariuszy pt:„Czym jest wolontariat?” prowadzone przez przedstawicielkę Stowarzyszenia POLITES. Uczniowie szukali odpowiedzi na pytania: „ Czy każdy może być wolontariuszem?”, „Jakie cechy powinien mieć wolontariusz?”, „Dlaczego warto pomagać?”. Dowiedzieli się także jak działają poszczególne organizacje i instytucje wspierające idee wolontariatu oraz poznali szeroki wachlarz możliwości działań wolontarystycznych.

Spotkanie z pewnością pozwoliło lepiej zrozumieć Naszym Wolontariuszom w jaki sposób ich codzienne działania i wybory wpływają na życie innych ludzi oraz na ich własną przyszłość.

Od września 2016 roku w Naszej Szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu „Mariusz Wolontariusz” pod opieką pedagoga Urszuli Lodowskiej.
Kreator stron www - przetestuj!