Nasze zadania 2018/2019

Grudzień 2018

1. XX Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej – etap rejonowy

03.12.2018r.Szkoły podstawowe klasy I-III godz. 9.30
Szkoły podstawowe klasy IV-VIII godz.12.00
Klasy Gimnazja godz.13.30
KLUB DELTA

2. Alterantywna lekcja w-f z Moniką Pyrek Netto Arena  04.12.2018r.

3. Eliminacje szkolne Konkursu recytatorskiego
05.12.2018r. Godz.14.30 Aula szkoły

4. Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej:
Rozgrywki klas sportowych w piłce ręcznej MOS
Dziewczęta 8a 07-09.12.2018r.

Klasy 5a,6a Turniej Piłki ręcznej SP 16 03.12.2018r.

5. Mikołajki klasowe 06.12.2018r.

6.„Bezpieczeństwo w naszej szkole” 10.12.2018r.

7. Próbny EgzaminÓsmoklsisty 18,19,20 .12.2018r.

8. Zorganizowanie pomocy świątecznej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 17-21.12.2018r.

9. Turniej MikołajkowySP 55 7a dz.i chł 19.12.2018r.

10.Program artystyczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia
21.12.2018 r. salagimnastyczna
godz. 09.50
godz. 12.00

11. Działania profilaktyczne– pogadanki w klasach
Zachowanie się na drodze w trudnych warunkach atmosferycznych w okresie zimy Jak ciekawie i bezpiecznie spędzić czas przerwy świątecznej18-22.12.2018r.

Listopad 2018

1. Uroczysta Wieczornica okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości z udziałem gości i uczniów klas VIII oraz gospodarzy klas.08.11.2018r. godz.17.00 sala gimnastyczna


Uroczysta akademia z okazji Rocznicy Odzyskania  Niepodległości z udziałem uczniów
09.11.18r.
godz.8.55 klasy: 0a,1b,3b, ,4b, 7a,6a, 5c, 5a  s. gimn.
godz. 10.45 klasy:0b, 1a 3a,4a,7b,6b,5b,4c sala gimnastyczna

2. Rozgrywki Mistrzostw Szczecina w mini piłce ręcznej dziewcząt

Dziewczęta kl. 6a :
13.11.2018 r.godz.15.30 (w SP59)
19.11.2018r.godz.12.30(w SP 55)
28.11.2018r.godz.15.00(w SP23)
28.11.2018r. godz.13.30(w SP37)
07.12.2018r.godz.12.30(w SP 16)

3. Dni zdrowych śniadań - promocja przez uczniów i
nauczycieli form zdrowego odżywiania i spożywania drugiego śniadania w ramach programu „Śniadanie daje moc”
13 do 20 listopada 2018 r.

4. „Bal jesieni „ 0-III  21.11.18r. godz. 15.30-17.30- aula szkoły

5. Bal jesieni IV-VIII
21.11.18r. godz.15.30-17.30- sala gimnastyczna

6. Licytacje bombek 21.11.18r. w czasie balu

7. Eliminacje rejonowe w SP51 :
Konkurs j.polskiego -19.11.2018 r. godz.14.00
Konkurs matematyczny – 20.11.2018r. godz. 14.00
Konkurs j. angielskiego- 21.11.2018r. godz. 14.00
Konkurs j.niemieckiego- 22.11.2018r. godz. 14.00
Konkurs chemiczny- 23.11.2018r. godz. 14.00


Eliminacje w ZSO nr 7:
Konkurs geograficzny- 26.11.2018r. godz. 14.00
Konkurs Fizyczny- 27.11.2018r. godz. 14.00
Konkurs Historyczny- 28.11.2018r. godz. 14.00

Eliminacje w ZSO nr 1:
Konkurs biologiczny- 29.11.2018r. godz. 14.00
Konkurs wiedzy o społeczeństwie- 30.11.2018r. godz. 14.00


8. Alfik matematyczny 21.11.2018r.

9. Alarm przeciwpożarowy 19.10.2018r godz. 12.00

10. Prelekcje Straży Miejskiej
„Obcy”
„Przeciwdziałanie agresji”
26-27.11.2018r. W salach lekcyjnych

11. Promocja systematyczności oszczędzania w SKO 29.11.2018r.


12. Doradztwo zawodowe -warsztaty dla uczniów 16.11.2018r.

13. Zebrania z rodzicami:
Klasy I-III , oraz oddziały przedszkolne 29 .11.2018r.
Klasy IV-VIII 28 .11. 2018 r.

14. Dzień Pluszowego Misia 27.11.2018r. godz. 11.00 aula szkoły

Pażdziernik 2018

1. "BĄDŹMY
POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU" ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna dla uczniów klas IV-VIII
02.10.2018r.do 14.12.2018r.

2. Ogólnopolski Dzień Tornistra dla klas I-VIII  01.10.2018r.

3. Ogólnopolski Dzień MyciaRąk 15.10.2018r.

4. Organizacja i przeprowadzenie eliminacji szkolnych konkursów przedmiotowych pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Od 17-22.10.2018r.
Terminy podane z terminarzu przeprowadzania i ogłaszania wyników konkursów przedmiotowych

5. Podsumowanie konkursów „Szkolnych Dni Bezpieczeństwa”
Klasy I-IV 31.10.2018 Godz. 12.00. aula
Klasy V-VIII Godz. 12.55 sala gimnastyczna

6.  Promocja higieny picia mleka w ramach programu „Mleko w szkole” oraz spożywania owoców i warzyw „Szkoła z witaminą” – zasady, sposoby, higiena. Od 01.10.2018r..
7. Krokusowa rewolucja Do 10.10.2018r.

8. Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pasowania pierwszoklasistów na uczniów z udziałem zaproszonych gości , rodziców , przedstawicieli rady rodziców oraz
gospodarzy klas 12.10.2018r. godz. 12.00 sala gimnastyczna.

9. Pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka grupy: Delfinki, Marynarze ,Żeglarze 17.10.2017r.godz. 15.00- s. gimn.


10. Udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Literatury” – oddziały przedszkolne
01.10-21.06.2019r.

11. Pierwszaki na start
22.10.2018r. godz. 10.45 s. gimnastyczna

12.  Europejski Tydzień KODOWANIA 06-21.10.2108r.

13. Ogłoszenie i podsumowanie wyników eliminacji szkolnych konkursów przedmiotowych pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty  Zgodnie z terminarzem ogłoszenia wyników

14. Zebrania z rodzicami:
Klasy I-III , oraz oddziały przedszkolne 25 .10. 2018r.
Klasy IV-VI 24 .10. 2018r.
Rada Rodziców  22.10.2018r. godz. 17.00

15.  Udział w projekcie ogólnopolskim BOHATERON kartka dla bohatera 02.10-31.10.2018r.

16. Pamiętamy o tych , którzy odeszli- odwiedzanie i porządkowanie mogił. Do 31.10.2018r.

17. Prelekcja straży miejskiej dla uczniów klas I-III oraz oddziały przedszkolne. 26.10.2018r.

Wrzesień 2018

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
03.09.2018r
Klasy
I-IV godz.9.00
Klasy V-VIII godz. 9.00

2. Zebrania rodziców klas IV-VIII  05.09.2018r.
Zebrania rodziców klas I-III i oddziałów przedszkolnych 06.09.2018r.
godz. 17.00
Spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych kl. I-III, kl.IV-VIII
05-06.09 godz. 17.45 Aula szkoły

3. Zapoznanie z informacją o :
-Sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu ósmoklasisty
-Materiałami i przyborami pomocniczymi, z których można korzystać na egzaminieósmoklasisty.
- Szczegółowymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty    05.09.2018r.

4. Zapoznanie uczniów z wymaganiami
edukacyjnymi wynikającymi z realizowanego programu nauczania oraz sposobami sprawdzania osiągnięć szkolnych uczniów.
do 06.09.2018r.
5. Zapoznanie uczniów i ich rodziców ( prawnych
opiekunów) z kryteriami ocen z przedmiotów i zasadami oceniania zachowania. do 06.09.2018r.
6. Zapoznanie uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów) z zadaniami szkoły ,wewnętrznymi regulaminami.5-6.09.2018r.

7. Zaplanowanie i przeprowadzenie zajęć nt. zasad zachowania ucznia:
-strój szkolny
-podstawowe postawy
obowiązujące w kontaktach uczeń -nauczyciel, uczeń – uczeń
Postawy patriotyczne, ceremoniał szkolny
do 14.09.2018r.

8. Spotkanie
przedstawicieli Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły - 12.09.2018r. godz. 17.00

9. Realizacja projektu w
ramach programu „Bezpieczna Szkoła ”w zakresie bezpieczeństwa wdrodze do i ze szkoły. Do 28.09.2018r.

10. Pierwszaki na start edycja VII 25 lub 26 .09.2018r.
11. „Niepodległa” czytam pracepolskich autorów 08-27.09.2018r.
12. Udział w tygodniu akcji
„Sprzątanie świata- Polska 2018”- w ramach godzin wychowawczych
Wyzwanie 1 - NIEBIESKIE
„Akcja – segregacja!” - kampania informacyjna dla społeczności szkolnej 17-21 09.2018r.