O NAS

Szkoła Podstawowa nr 23 w Szczecinie rozpoczęła swoją działalność 5 września 1945 r. 
17 lutego 1962 r. nadano jej imię Mariusza Zaruskiego żeglarza, taternika,nauczyciela i pisarza.
Do ogólnoszkolnej szkolnej symboliki należą sztandar, imię szkoły, kącik patrona szkoły z pamiątkową tablicą, teksty ślubowania, Księga absolwentów i Kronika szkoły.
Budynek jest położony w centrum Dąbia obok zabytkowego kościoła i Dworku Myśliwskiego.
Od lat współpracujemy ze środowiskiem, organizując imprezy okolicznościowe, zawody sportowe, turnieje wiedzy i pokazy szkolnych talentów.
W roku 2003 uzyskaliśmy tytuł "Szkoła z Klasą".
W roku 2006 nasza szkoła została uhonorowana tytułem "Zachodniopomorska Szkoła Jakości". Natomiast w roku 2007 uzyskaliśmy tutuł Szkoła Przyjazna Uczniom z Dyslekcją.

Nasza Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej. 
Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów. 
Nauczyciele uczą dzieci samodzielności i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji. 
Jesteśmy szkołą przyjazną uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Dla dzieci z dysleksją przygotowaliśmy gabinet terapeutyczny, w którym pod fachową opieką pokonują trudności w nauce.
Tradycją stały się działania umożliwiające odniesienie sukcesu każdego ucznia na miarę jego możliwości. 

Zajęcia dodatkowe 
Szkoła stara się w sposób ciekawy i interesujący organizować czas wolny uczniom szkoły.
Uzdolnieni uczniowie mogą zawsze liczyć na fachową pomoc swoich nauczycieli, która wspiera młodzież w jej rozwoju oraz umacnia w niej poczucie własnej wartości. W zależności od zainteresowań młodzieży prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne. 

W naszej szkole odbywają się:
  • Szkolne Dni Teatru
  • Festiwal Talentów
  • Pasowanie na ucznia
  • Szkolne Turnieje Sportowe
  • Ekologiczne i Zdrowotne
  • Charytatywny Bal Jesienny
  • Akcja Sprzątania Świata
  • Turniej Integracyjny

Oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Ważną rolę odgrywa Edukacja Morska i Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne.
Nasze osiągnięcia zostały dostrzeżone, zdobyliśmy tytuł Szkoła z klasą i certyfikat Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości.
W starych murach budynku z bogatą historią i tradycjami uczy się młode pokolenie korzystające z umiejętności wyszkolonej kadry i osiągnięć współczesnej cywilizacji.

Serdecznie Zapraszamy!!!