PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE


Program „Bezpieczna Szkoła” polega na stałej współpracy Policji Zachodniopomorskiej ze Szkołami.

Bezpieczny NIECHRONIONY

W dniach 7 i 8 kwietnia odbyły się spotkania w ramach programu „Bezpieczny NIECHRONIONY” prowadzone przez Policjantki z Wydziału Ruchu Drogowego KMP. Uczestnikami programu były dzieci z grup „0” oraz uczniowie klas I i II. Dzieci uczyły się podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze oraz rozpoznawania znaków i sygnałów drogowych. Dzięki zastosowaniu zestawu Autochodzik, każde dziecko w bezpiecznych warunkach mogło spróbować swoich sił na drodze i podjąć decyzję jak, gdzie i kiedy przekraczać jezdnię. Mamy ogromną nadzieję, że spotkania z dziećmi, propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze oraz nauka rozpoznawania zagrożeń w przyszłości wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Organizatorzy:
Urszula Lodowska, Alicja Płosa

PRELEKCJA W KLASACH 1-3


Prelekcja o cyberprzemocy


Mały mistrz kl 1a


W miesiącu wrześniu Tydzień bezpieczeństwa

MLEKO W SZKOLE

Promocja higieny picia mleka w ramach programu
„Mleko w szkole” oraz spożywania owoców i warzyw „Owoce i warzywa w szkole” –zasady, sposoby, higiena.

PIERWSZAKI W SZKOLE

Kontynuacja programu adaptacyjnego „Pierwszaki wszkole”. Turniej integracyjny klas I i VI.

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS IV

Kontynuacja programu adaptacyjnego dla uczniów klasIV.


Klub Bezpiecznego Puchatka - udział klas I

Przyjaciele Zippiego – udział grup „0”

Śniadaniowa klasa – udział klas I-III

Szkoła bez przemocy – udział klas 0-VI

Szkoła odkrywców talentów- udział klas IV-VI

Program Powszechnej Nauki Pływania -klasy I i II

Program Profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”