Pobierz pliki

Strona rekrutacyjna

Szanowni Rodzice!
Przy pomocy tej strony możecie wypełnić elektroniczne zgłoszenie Waszego dziecka do szkoły podstawowej.
Przed przystąpieniem do wprowadzania danych należy upewnić się, że do komputera podłączona jest drukarka. Wydrukowane zgłoszenie należy podpisać i zanieść do wybranej placówki. Formularz można wypełniać wielokrotnie. Z chwilą złożenia dokumentów w placówce wszystkie nadmiarowe egzemplarze zostaną usunięte z systemu.