REKRUTACJA DO GIMNAZJUM 2013/2014

Szóstoklasisto!Wzorem lat ubiegłych
rekrutacja do gimnazjów przebiega dwuetapowo.

W pierwszym etapie
prowadzony jest nabór wyłącznie do
siedmiu gimnazjów o statusie szkół bezrejonowych lub szkół z oddziałami
bezrejonowymi, tj.: G nr 7, G nr 14 w ZSO nr 4, G nr 16 w ZSO nr 7, G nr 32 w
ZSO nr 2, G nr 42 w ZSO nr 6, G nr 46 w ZSO nr 1, Katolickie Gimnazjum.

Szczegółowe informacje
dotyczące zasad, terminów i niezbędnych dokumentów będą opublikowane w
Elektronicznym Informatorze na stronie: www.nabor.pcss.pl/szczecin, niezwłocznie po ogłoszeniu zarządzenia Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do
publicznych gimnazjów.

Przewidywana organizacja rekarutacji do
gimnazjów bezobwodowych:

- termin składania podań:
10.02.-28.02.2014r.

- przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych: 6.03.-17.03.2014r.

- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych: 21.03.2014r.

Drugi etap
rekrutacji rozpocznie sie bezpośrednio po zakończeniu pierwszego.

Planowany termin składania podań:
24.03.-18.04.2014r. 
Darmowe strony www dla każdego