Wykaz instytucji wspierających.


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2
Szczecin - Zdroje, ul. Jaśminowa 4
tel. 91 4614 039, 914615 793

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE - PRAWOBRZEŻE
Szczecin, ul. A. Struga 10/12
tel. 091 4668 023

ZACHODNIOPOMORSKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII (PSYCHOLOG, PSYCHIATRA, PSYCHOTERAPEUTA)
Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 26/1a
tel. 091 4226 060
http://www.zip.org.pl

CENTRUM INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH (PSYCHOLOG, PEDAGOG, TERPAEUTA, MEDIATOR, PRAWNIK)
Szczecin - Dąbie, ul. Gryfińska 3
tel. 091 4600 805
http://www.srk.szczecin.pl

MIEJSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CALODOBOWY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
Szczecin - centrum, ul. Jana Pawła 42
tel. 192 89

FUNDACJA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ „Prawobrzeże”
Szczecin, ul. Seledynowa 91 a
tel./fax. +48 91 463 17 44

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
tel. 116 111

TELEFON ZAUFANIA "ANONIMOWY PRZYJACIEL"
tel. 91 4813 63 63

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
tel. 801 120 002
www.niebieskalinia.pl

POMARAŃCZOWA LINIA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI PIJĄ
tel. 801 140 068


CENTRUM BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH, BIURO PORAD OBYWATELSKICH
Szczecin, Os. Słoneczne, ul. Rydla 93 (Fundacja Kultury i Sportu Prawobrzeże – Klub os. „Dąb”
tel. 667 854 944

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA, OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
www.szpital-zdroje.szczecin.pl

CENTRUM PSYCHIATRYCZNE
Szczecin, ul. Żołnierska 55
tel. 091 4876 070

PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ "MONAR"
Szczecin, ul. Małkowskiego 9/2
tel. 091 4334 610
www.monarszczecin.strefa.pl

KOŁO POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ ADHD TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI
Szczecin, ul. Jarowita 2
tel.091 4345 128