Zaczytani 23

Uczestnikiem programu może zostać każdy uczeń od klasy drugiej do siódmej. Zadaniem jest wypełnienie karty książki i zachęcenie do czytania (lub odradzenie )
Głównym celem programu jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży i promowanie czytania, jako formy spędzenia wolnego czasu.
Uczeń uczestniczący w programie:
- systematyczne czyta książki
- potrafi sformułować o nich opinię
- rozwija język, wzbogaca słownictwo
- uczy się ciekawie i wartościowo spędzać czas wolny
- rozwija wyobraźnię
- buduje właściwy system wartości
- rozwija zainteresowania
Zasady uczestnictwa w programie:
- udział w programie jest dobrowolny
- uczestnikiem programu może zostać każdy uczeń od klasy drugiej , który decyduje się czytać i opracowywać książki
- uczniowie podzieleni są na grupy wiekowe- dla każdej z nich opracowano inną listę książek
- wzory kart do opracowania można pobrać z biblioteki lub strony internetowej szkoły
- wypełnione karty, oddane do biblioteki- zostaną zaprezentowane na gazetce bibliotecznej, oraz stronie internetowej szkoły
Przewidywane nagrody :
- prezentacja na gazetce bibliotecznej oraz stronie internetowej szkoły
- pochwała (rodzice, wychowawca)
- dodatkowa ocena (semestralna) z języka polskiego
- nagroda rzeczowa
O przyznaniu nagrody decyduje nauczyciel bibliotekarz przy współudziale nauczyciela języka polskiego oraz wychowawcy.

Opracowała Ewa Sliwińska

Listy książek do opracowania:

Karty do pobrania:

Pobierz pliki