Zaczytani 23

Program "Zaczytani 23” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 23 im. Mariusza Zaruskiego w Szczecinie Uczestnikiem może zostać każdy uczeń od klasy drugiej począwszy. Uczeń, poprzez wypełnienie karty książki, zachęca innych do jej przeczytania (lub odradza to).
Głównym celem programu jest rozwijanie czytelnictwa książek wśród dzieci i młodzieży i promowanie czytania, jako formy spędzania wolnego czasu.
Uczeń uczestniczący w programie:
• systematycznie czyta książki,
• potrafi sformułować o nich krótką opinię,
• rozwija swój język - wzbogaca słownictwo,
• uczy się ciekawie i wartościowo spędzać czas wolny
• rozwija wyobraźnię,
• buduje właściwy system wartości,
• rozwija zainteresowania
Zasady uczestnictwa w programie
• udział w programie jest dobrowolny,
• uczestnikiem programu może zostać każdy uczeń od klasy drugiej wzwyż, który zdecyduje się czytać i opracowywać książki,
• uczniowie podzieleni są na grupy wiekowe - dla każdej z nich opracowano inną listę książek; uczestnicy programu opisują książki ze swojej listy,
• każdy uczestnik powinien przeczytać i opracować, zgodnie z podanym wzorem, 4 książki w ciągu każdego roku szkolnego,
• wzory kart do opracowywania książek można pobrać z biblioteki lub strony internetowej szkoły.
• wypełnione karty - oddane do biblioteki - zostaną zaprezentowane na gazetce bibliotecznej,
• uczeń może dołączyć do programu w dowolnym czasie, ale musi uzupełnić zaległe karty; ilość prac do wykonania oblicza się zgodnie ze wzorem: liczba lat uczęszczania ucznia do szkoły (minus pierwsza klasa) pomnożona przez 4 książki rocznie,
• uczeń dołączający do programu w późniejszym czasie opracowuje „zaległe” książki z listy – i według zasad - obowiązujących dla jego poziomu wiekowego,
• w każdym momencie uczestnik można zrezygnować z udziału w programie,
• nagrody za udział w programie:
• w klasach 2 – 3 dodatkową oceną opisową z edukacji polonistycznej,
• w klasach 4 - 6 dodatkową oceną z języka polskiego,
• dodatkowe punkty w „Złotej klasie” na koniec roku szkolnego
• na zakończenie szkoły uczestnik, który zaliczy cały program (opracuje 20 książek), otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową.

Listy książek do opracowania:

Karty do pobrania:

Pobierz pliki

Kreator stron www - przetestuj!