Zajęcia wspomagające grupa 0

Zajęcia wspomagające dla dzieci mających wolniejsze tempo rozwoju w grupach przedszkolnych OABC w roku szkolnym 2015/2016
prowadzone przez Lillę Bednarczyk

Celem zajęć wspomagających dla dzieci pięcio i sześcioletnich z grup OABC jest wspieranie najmłodszych w wykonywaniu określonych zadań zgodnie z umiejętnościami i wiadomościami określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Dzieci zostały objęte dodatkową opieką 1 raz w tygodniu 1 godzinę lekcyjną. Grupa liczy 7 osób
W ciszy i spokoju dzieci integrowały się poprzez różne gry i zabawy. W małej grupie przedszkolaki czują się bezpiecznie i mają bezpośredni kontakt z nauczycielem.
W czasie zajęć dzieci rozwijały i doskonaliły swoje umiejętności z zakresu spostrzegawczości, logicznego myślenia, poprawnej wymowy, orientacji przestrzennej, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, komunikacji, rozwijania sprawności grafomotorycznej, pojęć liczbowych i umiejętności liczenia w zakresie 10.

Lilla Bednarczyk